Bestuursadvies, assessment en coaching

Mensen maken het verschil

Om in een steeds veranderende wereld resultaat en toegevoegde waarde te creëren wilt u met uw organisatie flexibel inspelen op ontwikkelingen. Daarvoor zijn de kwaliteiten van de mensen in de organisatie cruciaal. Toezichthouders, bestuurders en managers worden uitgedaagd om een toekomstbestendige organisatie te realiseren. Dat vraagt leiderschap.

Effectief leiderschap vraagt:

  • Synergie en effectief tegenspel in de raad van toezicht en bestuur
  • De optimale mix van kwaliteiten in een team
  • De juiste mensen op de juiste plek
  • Talent development

 

Consulting

Wij denken met u mee en adviseren over de optimale samenstelling van bestuur, raad van toezicht en managementteam. Ook bieden wij teambegeleiding en advisering bij veranderingen, gericht op de strategische opdracht voor de organisatie.

Voor de individuele ontwikkeling van directieleden en bestuurders bieden wij coaching op maat met als doel het vergroten van bestuurders- en leiderschapskwaliteiten. In een loopbaanbegeleidingstraject wordt inzichtelijk welke stap het beste aansluit bij ambities, kwaliteiten en drijfveren. Niet alleen de stap maar zeker ook het pad is bepalend voor succes en een blijvende match.

In het kader van de benoeming van nieuwe bestuurders en vragen rondom (loopbaan)ontwikkeling is een executive assessment een prima optie. Zo verkrijgt u meer inzicht in talenten en potentieel.

Mensen maken het verschil, ook in de directie en bestuurskamer

Marga de Groot

Marga de Groot heeft jarenlange ervaring als adviseur en coach voor uiteenlopende organisaties. Zij deed opdrachten voor de financiële en zakelijke dienstverlening, voor de industrie, voor onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en het openbaar bestuur.

Haar advisering is 'to the point' en toepasbaar. Zij denkt mee over organisatievraagstukken en talentontwikkeling en draagt bij aan de realisatie van uw ambitie. Of dat nu ambities voor de organisatie zijn of vragen betreffende de individuele loopbaan. 

Zij is een scherpe en stevige sparringpartner en zij richt zich vooral op strategisch cruciale posities. Haar werkwijze is oplossingsgericht, steunend en enthousiasmerend.

Zij werkt samen in een netwerk met collega professionals met aanvullende kwaliteiten en dezelfde betrokkenheid.

Tijd voor reflectie

Diensten

Executive coaching en loopbaanbegeleiding

Ervaren sparringpartner, voor de eerste periode in een nieuwe functie, voor een volgende stap en groei in leiderschap

Begeleiding teamontwikkeling en intervisie

Begeleiding op maat om samenwerking en teamontwikkeling te versterken

Zelfevaluaties Raden van Toezicht

Synergie en effectief tegenspel in de raad, reflectie op het eigen functioneren en continue ontwikkeling

Executive en development assessments

Zelfinzicht vergroten en een helder beeld van kwaliteiten, ambities en drijfveren

Begeleiding bij leiderschapsontwikkeling

Leidershap versterken, stijlbereik vergroten en profiel verbreden